Taisyklės ir sąlygos

Atnaujinta: 2015-10-29

Prenumeratoriaus įsipareigojimai:

 1. Prenumeruodamas el. leidinį, prenumeratorius privalo pateikti visą tam reikalingą informaciją ir kontaktinius duomenis. Jis pats atsako už šios informacijos teisingumą.
 2. Jei informacija pateikta neteisinga arba nepilnai užpildyti užsakymo laukeliai, UAB „WEB Partners“ (toliau - Paslaugos teikėjas) neužtikrina sėkmingo prenumeratos užsakymo vykdymo, o už negautus leidinius atsakingas prenumeratorius.
 3. Jei prenumeratorius  (mokėtojas) ir prenumeratorius (gavėjas) yra skirtingi asmenys, užsakovas privalo pateikti būsimo prenumeratos gavėjo el. pašto adresą.
 4. Prenumeratorius  privalo apmokėjimą už prenumeratą atlikti iš anksto, vienu iš Paslaugos teikėjo numatytų būdų. Užsakymą Paslaugos teikėjas vykdo tik gavę išankstinį apmokėjimą.
 5. Prenumeratorius pats atsako už pateikto el.pašto adreso veikimą ir tinkamumą priimti el.laiškus.
 6. Prenumeratorius turintis pretenzijų dėl el. leidinio pristatymo, privalo kreiptis tiesiogiai į Paslaugos teikėją
 7. Dėl prenumeratos anuliavimo ar pinigų grąžinimo reikia kreiptis tiesiogiai į Paslaugos teikėją. Tai padaryti galite el.paštu pagalba@leidinys.lt
 8. Prenumeratos gavėjas privalo išsaugoti apmokėjimo patvirtinimo el. laišką, kaip užsakymą patvirtinantį įrodymą.
 9. Prenumeratorius neturi teisės perduoti prisijungimo prie el.leidinių archyvo trečiosioms šalims ir pats atsako už žalą, kilusią dėl tokių savo veiksmų.

Paslaugos teikėjo įsipareigojimai:

 1. Paslaugos teikėjas privalo suteikti galimybę prenumeratoriui atsiskaityti už el. leidinių prenumeratą leidinys.lt sistemoje bei priimti užsakymus.
 2. Paslaugos teikėjas privalo užtikrinti leidinio prenumeratos informacijos kaupimą, saugojimą ir atnaujinimą.
 3. Paslaugos teikėjas privalo pasirūpinti prieigos prie prenumeruojamo el.leidimo suteikimu, nusiunčiant unikalią, individualiam prenumeratoriui skirtą nuorodą jo pateiktu el.pašto adresu.
 4. Paslaugos teikėjas privalo priimti ir išspręsti visas prenumeratorių pretenzijas, susidariusias dėl bendrovės kaltės. Jei problemos susidarė dėl prenumeratoriaus kaltės, jas sprendžia ir likviduoja pats prenumeratorius.

Elektroninės prenumeratos vykdymo tvarka

 1. Prenumeratorius pareiškia norą prenumeruoti el. leidinį ledinys.lt, privalomai nurodydamas: el.pašto adresą, kuriuo turėtų būti siunčiamas prenumeruojamas leidinys, pageidaujamą prenumeratos trukmę, pasirinktą apmokėjimo būdą. Prenumeratorius privalo pažymėti sutinkantis su prenumeratos taisyklėmis, nurodytomis šiame dokumente.
 2. Prenumeratorius atlieka apmokėjimą pagal savo pasirinktą būdą, naudodamasis UAB „EVP international“ teikiama apmokėjimų tarpininkavimo paslauga „paysera.lt“.
 3. Gavus prenumeratoriaus apmokėjimą, Paslaugos teikėjas atlieka reikalingus pakeitimus savo duomenų bazėje, sukuria prenumeratoriui unikalią prisijungimo prie el. leidinių archyvo nuorodą ir ją pateikia prenumeratoriui jo nurodytu el.paštu.
 4. Prenumeratos laikotarpiu, el. leidimo dienomis, Paslaugos teikėjas siunčia informacinį el. laišką prenumeratoriaus nurodytu adresu.
 5. Prenumeratorius leidinius pasiekia naudodamasis minėtame laiške esančia individualia prisijungimo nuoroda.